(05113) 7274950905 146 625

Khoang Giếng Đà Nẵng

Khoan Giếng Nhiệm
Khoan Giếng Nhiệm
Cơ Sở Khoan Giếng CHẤT LƯỢNG ra đời với nhiều năm kinh nghiệm bên lĩnh vực Khoan Giếng Gia Đình và Công Nghiệp.
Khoan giếng tại Đà Nẵng
Khoan giếng tại Đà Nẵng
Công ty chuyên khoan giếng gia đình và công nghiệp ( khoan gieng gia dinh va cong nghiep) Φ48 – Φ60 – Φ110, khu vực nội và ngoại thành Đà Nẵng trên mọi địa hình.
Khoang giếng Đà Nẵng
Khoang giếng Đà Nẵng
Chúng tôi đảm bảo Khoan Giếng nhanh chóng chỉ trong 3 tiếng, đảm bảo chất lượng đủ nước cho cả mùa mưa và mùa nắng. Thăm dò tránh những tầng nước, khu vực ít nước, nhiễm phèn, nhiễm mặn.
 Khoan giếng Hạ Nước Ngầm tại Đà Nẵng
Khoan giếng Hạ Nước Ngầm tại Đà Nẵng
Công ty chuyên khoan giếng hạ nước ngầm ( khoan gieng hạ nước ngầm) Φ48 – Φ60 – Φ110, khu vực nội và ngoại thành Đà Nẵng trên mọi địa hình.
Khoan giếng tiếp địa tại Đà Nẵng
Khoan giếng tiếp địa tại Đà Nẵng
Công ty chuyên khoan giếng tiếp địa ( khoan gieng tiếp địa) Φ48 – Φ60 – Φ110, khu vực nội và ngoại thành Đà Nẵng trên mọi địa hình.
 Khoan giếng gia đình tại Đà Nẵng
Khoan giếng gia đình tại Đà Nẵng
Công ty chuyên khoan giếng gia đình ( khoan gieng gia dinh) Φ48 – Φ60 – Φ110, khu vực nội và ngoại thành Đà Nẵng trên mọi địa hình.
 Khoan giếng công nghiệp tại Đà Nẵng
Khoan giếng công nghiệp tại Đà Nẵng
Khoan giếng công nghiệp (Khoan gieng cong nghiep ) Φ110 – Φ125, khu vực nội và ngoại thành Đà Nẵng trên mọi địa hình.

0905.146.625